Розширення сфери акредитації

atest_OS_16_02_2018_s

Орган сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія» успішно пройшов оцінку Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 “Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги” та отримав розширення сфери акредитації на проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації) будівельних матеріалів, виробів та конструкцій вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого ПКМУ від 20.12.2006 р. №1764 та нормативних документів на конкретні види продукції.

Читати далі →

Коментування і розміщення посилань заборонене.

Коментарі закриті.