До уваги керівників підприємств, організацій, приватних підприємців!

evrosoyuzЗвертаємо Вашу увагу, що в системі технічного регулювання України відбулися суттєві зміни в питаннях адаптації українського законодавства до європейського, а також гармонізації нормативної бази з міжнародними і європейськими стандартами. Результатом реформування системи технічного регулювання є перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” “відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою.”

Відсутність продукції в “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005р. № 28 із змінами та доповненнями, не знімає з виробника (імпортера) або уповноваженої ним особи обов’язковості документального засвідчення (декларування відповідності), що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам, в т.ч. і технічним регламентaм.

За детальною інформацією звертатися:

за адресою м. Житомир, вул. Новосінна, 24,
тел. (0412) 42-61-58,
еmail: csms_sertif3@ukr.net