Повірочні підрозділи ДП „Житомирстандартметрологія”

Особливе місце в діяльності ДП „Житомирстандартметрологія” займає метрологія. Адже саме через забезпечення єдності і достовірності вимірювань метрологія є необхідною передумовою виробництва якісної та безпечної продукції, надання якісних послуг, обліку енергетичних та матеріальних ресурсів, торговельно-комерційних операцій.

Метрологічну діяльність підприємства здійснює метрологічний центр, до складу якого входять три повірочні підрозділи: відділ метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності, Бердичівське та Коростенське відділення.

З метою якісної координації робіт, пов`язаних із забезпеченням єдності вимірювань, здійснення контролю в метрологічних підрозділах впроваджена система якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 і ДСТУ ISO/IEC 17025.

Повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та вимірювання ДП «Житомирстандартметрологія» проводить на підставі свідоцтва про уповноваження (атестацію) № ПК 012-2014 (чинне до 29.07.2019 р.) та свідоцтва про атестацію на право проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду № В023-2014 (чинне до 29.07.2019 р.).

 

 

 

 

Також калібрувальна лабораторія відділу метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 (ДСТУ ISO/IEC 17025-2005) в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань:

 • вимірювання геометричних величин;
 • вимірювання механічних величин;
 • вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин;
 • вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
 • вимірювання фізико-хімічного складу
 • температурні і теплофізичні вимірювання;
 • вимірювання часу і частоти;
 • електричні і магнітні вимірювання;
 • оптико-фізичні вимірювання;
 • вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант.
Начальник метрологічного центру:
Петраківський Олег Тадеушович
тел.: (0412)42-04-88, (0412)42-47-21, факс: (0412)42-47-21
Заступник начальника метрологічного центру:
Соколовська Наталія Володимирівна
тел.: (0412)42-04-88
Начальник відділу метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності:
Антонов Володимир Михайлович

тел.: (0412)42-04-88, (0412)42-47-21, факс: (0412)42-47-21
Заступник начальника відділу метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності – калібрувальної лабораторії:
Омельчук Ігор Анатолійович

тел.: (0412)42-47-21, факс: (0412)42-47-21, (0412)42-46-85.

Відділ метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності здійснює метрологічну діяльність за такими напрямками:

 • повірка калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • атестація, калібрування випробувального обладнання;
 • вимірювання;
 • стажування осіб відповідальних за забезпечення єдності вимірювань підприємств, установ і організацій;
 • надання консультативних послуг з питань метрологічного забезпечення;
 • надання методичної допомоги в розробці Положення про метрологічну службу.

Щорічно метрологічні підрозділи центру здійснюють повірку майже 200 тисяч одиниць засобів вимірювальної техніки. Протягом останніх років було значно збільшено еталонну базу підприємства. Сьогодні центр має 276 вихідних та 727 робочих еталони. Галузь уповноваження відділу метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності на право повірки ЗВТ охоплює 9 (12) видів вимірювань. Для забезпечення виконання метрологічних робіт згідно галузей уповноваження, атестації та сфери акредитації по кожному виду вимірювань, у відділі метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності створено 6 секторів. Лабораторії секторів оснащені сучасним повірочним обладнанням як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Всі метрологічні роботи виконують висококваліфіковані фахівці-метрологи, які атестовані на виконання цих робіт.

Наша політика полягає в забезпеченні найвищого рівня метрологічних робіт і послуг на основі впровадження нових засобів вимірювальної техніки, прогресивних методик вимірювань, що дозволяє досягати достовірних результатів вимірювань, надійності та конкурентоспроможності.

Сектор тепло та оптико-фізичних вимірювань і
вимірювань фізико-хімічного складу, тиску та вакууму.
Начальник сектору:
Серенков Роман Захарович

тел. (0412)42-47-21, факс: (0412)42-47-21, (0412)42-46-85.

Сектор тепло- та оптико-фізичних вимірювань і вимірювань фізико-хімічного складу, тиску та вакууму охоплює наступні види вимірювань:

 • M – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з кодів 03 – вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об`єму речовини, 04 – вимірювання тиску, вакуумні вимірювання, та ЗВТ для вимірювання густини з коду 05 – вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);
 • T – термометрія (ЗВТ з коду 06 – температурні і теплофізичні вимірювання, та ЗВТ для вимірювання вологості з коду 05 – вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);
 • PR – фотометрія (ЗВТ з коду 11 – оптико-фізичні вимірювання);
 • QM – хімія (кількість речовини) (ЗВТ з коду 05 – вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин).

Сектор здійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:

 • обчислювачі та коректори параметрів, витрати та об’єму газу, витратоміри змінного перепаду тиску для обліку газів, рідин, кількості теплоти, лічильники (витратоміри) рідини, установки для повірки лічильників газу, аспіратори, вимірювачі об`єму, пробозабірні пристрої;
 • барометри, вимірювачі артеріального тиску, манометри, вакуумметри, напороміри, мікроманометри, тягонапороміри, тягоміри деформаційні рідинні, манометри та калібратори тиску поршневі, прилади вимірювальні, перетворювачі тиску і різниці тиску з уніфікованими вихідними сигналами;
 • аналізатори молока, аналізатори крові, аналізатори парів алкоголю, аналізатори парів ртуті, ареометри(денсиметри) загального призначення, ареометри спирту, ареометри цукру, вологоміри (зерна, деревини та інших речовин), газоаналізатори (переносні і стаціонарні), гігрографи, гігрометри, іономіри, рН-метри, нітратоміри, кондуктометри, солеміри, золеміри, установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна, хроматографи газові та рідинні з різними детекторами;
 • перетворювачі термоелектричні, перетворювачі вимірювальні, прилади вторинні, регулятори температури, калібратори температури, термометри цифрові, термометри скляні і манометричні, психрометри аспіраційні термоперетворювачі опору, теплолічильники і теплообчислювачі;
 • аналізатори агрегації тромбоцитів, аналізатори гематологічні, аналізатори імуноферментні, вимірювач білості борошна, димоміри, діоптриметри, інтерферометри лабораторні, лінійки скіаскопічні, люксметри, авторефрактометри-кератометри, рефрактометри, спектрофотометри атомно-абсорбційні, фотоелектроколориметри, спектрофотометри, фотометри загального призначення і полуменеві.

Сектор вимірювання електричних, магнітних та радіоелектронних величин.
Начальник сектору:
Шевченко Василь Григорович 

тел.: (0412)42-47-21, факс: (0412)42-47-21, (0412)42-46-85.

Сектор охоплює наступні види вимірювань:

 • ТF – час і частота (ЗВТ з коду 07 – вимірювання часу і частоти);
 • ЕМ – електрика та магнетизм (ЗВТ з кодів 08 – вимірювання електричних та магнітних величин та 09 – радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання).

Сектор здійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:

– апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів АТС, у т.ч. міжміських телефонних розмов, пристрої вимірювання тривалості інтервалу часу таксофонів;

– вимірювачі часових інтервалів, лічильники імпульсів; електронні годинники, в т.ч. лічильники-накопичувачі часу напрацювання;

– електросекундоміри;

– сентизатори частоти;

– секундоміри-калібратори, секундоміри-таймери;

– частотоміри аналогові і електронно-лічильні;

– амперметри, вольтметри, ампервольтметри змінного і постійного струму;
– ватметри і варметри; вимірювачі магнітної індукції, імітанса, параметрів ланцюга фаза-ноль і короткого замикання, індуктивності, ємності;
– мости змінного і постійного струму;
– вольтамперфазометри; вольтметри цифрові змінного струму високочастотні, електронні з приставками, цифрові постійного струму, цифрові універсальні постійного та змінного струму;
– джерела живлення стабілізовані; імітатори електродної системи;
– калібратори постійного струму і напруги, сили та напруги змінного струму;
– канали вимірювальні, комплекси технічних засобів;
– кіловольтметри змінного і постійного струму;
– кліщі струмовимірювальні;
– компаратори напруги, опору; комплекти вимірювальні;
– лічильники електричної енергії однофазні і трифазні;
– магазини електричної ємності, електричного опору постійного струму, електричного опору постійного та змінного струму, індуктивності;
– мікромілівеберметри;
– міри електричного опору, електрорушійної сили; міри і джерела живлення напруги;
– мости постійного та змінного струму;
– нановольтміліамперметри;
– омметри, мегаомметри, тераомметри;
– підсилювачі до потенціометрів, шунтів, подільники напруги; потенціометри постійного струму;
– прилади для повірки вольтметрів;
– прилади комбіновані;
– прилади універсальні вимірювальні;
– трансформатори струму і напруги; установки мостові, повірочні постійного струму, повірочні змінного струму однофазні і трифазні, пробійні;
– фазометри; шунти;
– аналізатори спектра;
– апарати УВЧ-терапії;
– вимірювачі ємності, індуктивності, опору, коефіцієнта нелінійних спотворень, параметрів електронно-вакуумних та напівпровідникових приладів, параметрів ліній передач;
– вольтметри аналогові, універсальні, селективні;
– генератори вимірювальні, імпульсів, випробувальних імпульсів, сигналів складної форми, калібратори осцилографів;
– електроенцефалографи, електрокардіографи, електрокардіоскопи, електроміографи, електростимулятори і апарати низькочастотні терапевтичні, реографи;
– осцилографи універсальні, запам`ятовувальні і спеціальні;
– підсилювачі вимірювальні низької та високої частоти;
– прилади для дослідження АЧХ низькочастотні та високочастотні; установки для повірки вольтметрів.
Сектор вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня та об`єму речовини.
Начальник сектору: Погорецький Олег Віталійович 
тел.: (0412)42-47-21, факс: (0412)42-47-21, (0412)42-46-85.
Сектор охоплює наступні види вимірювань:
 • L – довжина (ЗВТ з коду 01 – вимірювання геометричних величин);
 • М – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з коду 03 – вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об`єму речовини).

Сектор здійснює повірку таких засобів вимірювальної техніки:

 • автоцистерни калібровані для нафтопродуктів, для харчових рідин;
 • колонки паливороздавальні, мастило роздавальні;
 • колонки для скрапленого газу;
 • лічильники газу побутові і промислові;
 • лічильники гарячої і холодної води;
 • мірники еталонні і технічні;
 • градуювання резервуарів горизонтальних і вертикальних циліндричних;
 • вимірювання базової висоти резервуара;
 • визначення місткості та градуювання трубопроводів;
 • розрахунок градуювальних таблиць резервуарів;
 • повірка ротаметрів.

Сектор вимірювання геометричних та механічних величин.
Начальник сектору: Фурман Сергій Миколайович
тел.: (0412)42-61-59, (0412)42-47-21, факс: (0412)42-46-85.

Сектор охоплює наступні види вимірювань:

 • L – довжина (ЗВТ з коду 01 – вимірювання геометричних величин);
 • М – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з кодів 02 – вимірювання механічних величин, 03 – вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об`єму речовин);
 • ТF – час і частота (ЗВТ з коду 07 – вимірювання часу і частоти);
 • PR – фотометрія (ЗВТ з коду 11 – оптико-фізичні вимірювання).

Сектор здійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:
– бруски контрольні; глибиноміри мікрометричні та індикаторні; діафрагми стандартні; дротики і ролики для середнього діаметра різьби; індикатори важільно-зубчасті, багатообертові, годинникового типу; крокоміри; кутники повірочні; кутоміри; лінійки вимірювальні, метри брускові і складні; лінійки повірочні, синусні, лекальні; машини для вимірювання довжини текстильного полотна; машини оптико-механічні вимірювальні; метроштоки; мікрометри, мікрокатори, мінікатори, мікатори; мікроскопи відлікові, інструментальні; міри довжини кінцеві плоско паралельні; міри кутові призматичні; нівеліри, теодоліти; нормалеміри; нутроміри індикаторні і мікрометричні; оптикатори і оптиметри; планіметри пропорційні та кореневі; пластини пласкі скляні, плоскопаралельні скляні; плити повірочні; призми повірочні та розмічувальні; прилади для визначення відхиленності паралельності вимірювальних поверхонь мікрометрів, для повірки кутових мір, для визначеності товщини захисного шару бетону і розташування арматури; рівні брускові; рулетки вимірювальні металеві та з лотом; скоби з відліковим пристроєм; стенди для балансування коліс автомобілів, для регулювання розвалу-сходження коліс; стінкоміри індикаторні, стійки та штативи, товщиноміри індикаторні; штангенглибиноміри, штангенрейсмаси, штангенциркулі, щупи;

– ваги автомобільні, для статичного зважування, лабораторні 1-4 класів, еталонні 1-4 розрядів, торсійні, квадрантні; ваги і дозатори безперервної та дискретної дії; велоергометри; вимірювачі деформації клейковини; гирі еталонні 2-4 розрядів, гирі загального призначення 2-5 класів, гирі спеціального призначення; грамометри, динамометри, машини випробувальні та преси; ключі моментні, копри маятникові; лічильники обертів, спідометри, тахометри, таксометри; пневмотахометри і пневмотахографи; прилади твердості; пурки робочі; установки для повірки спідометрів, тахометрів, таксометрів;

– міри місткості скляні, кухлі вимірювальні та скляні, дозатори фасувальних машин, дозатори піпеткові та поршневі;

– секундоміри механічні;

– рефрактометри, цукрометри.

Сектор вимірювання біологічних біомедичних величин
та характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант.
Начальник сектору: Черешенський Святослав Леонідович
тел.: (0412)42-47-21, факс: (0412)42-46-85.

Сектор охоплює наступні види вимірювань:

 • L – довжина (ЗВТ з коду 01 – вимірювання геометричних величин);
 • M – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з коду 02 – вимірювання механічних величин);
 • ЕМ – електрика та магнетизм (ЗВТ з коду 09 – радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);
 • – іонізуюче випромінювання (ЗВТ з коду 12 – вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант).

Сектор здійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:

– апарати ультразвукової діагностики;

– апарати УВЧ-терапії, апарати гальванізації, апарати ультразвукової терапії, електроенцефалографи, електрокардіографи, електрокардіоскопи, електроміографи, електростимулятори і апарати низькочастотні терапевтичні, реографи, кардіодефібрілятори, велоергометри, монітори медичні, монітори фетальні, апарати лазеротерапії, пульсоксиметри;

– дозиметри, дозиметри-радіометри, радіометри-дозиметри відповідно до галузі уповноваження, наприклад: ДКС-96А, Б, Г, ДРГ-01Т, Т1, МКС-01Р, МКС-05 “Терра”, МКС-07 “Пошук”, МКС-08, МКС-11 “Спектра”, МКС-РМ 1401KU, РКС-01 “Стора”, “Стора-ТУ”, “Стора-В”, РКС 20.03 “Припять”, СРП-68, СРП-88 та інших типів і марок;

– гамма-радіометри, бета-гамма-радіометри, радіометри, сцитиляційні гамма-спектрометри відповідно до галузі уповноваження та сфери акредитації щодо калібрування, наприклад: Атолл-1, РИ-БГ, РИГ-01, РКГ-05, РУБ-01П6, РУГ-Р, РУГ-91, РУГ-91М, СЕБ-01, СЕГ-01, СЕГ-2, СЕГ-05 та інших типів і марок.

Сектор інформаційно-метрологічного забезпечення та регіонального розвитку
Начальник сектору – Куницький В’ячеслав Вікторович.
Сектор знаходиться в м. Новоград-Волинському, на вул. Островського, 46
тел.: (04141)2-04-29 
та м. Житомирі, вул. Новосінна, 24
тел./факс: (0412) 42-04-88

Сектор обслуговує Нов.-Волинський, Ємільчинський, Пулинський і Баранівський райони за наступними видами вимірювань:

 • L – довжина (ЗВТ з коду 01 – вимірювання геометричних величин);
 • M – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з кодів 02 – вимірювання механічних величин, 03 – вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин, 04 – вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);
 • T – термометрія (ЗВТ з коду 06 – температурні і теплофізичні вимірювання);
 • ЕМ – електрика та магнетизм (ЗВТ з коду 08 – вимірювання електричних та магнітних величин).

Сектор здійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:

– лінійки вимірювальні металеві, метри брускові та складні, рулетки, штангенциркулі, рулетки металеві;

– ваги автомобільні, для статичного зважування загального призначення, лабораторні 2 – 4 класів; гирі загального призначення 4 – 6 класів; автоцистерни калібровані; колонки паливороздавальні, мастилороздавальні;

– манометри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри деформаційні та рідинні; вимірювачі артеріального тиску;

– термометри, гігрометри, мости, потенціометри, логометри, мілівольтметри;

– амперметри, вольтметри.

Також сектор здійснює свою діяльність за слідуючими напрямками:

– співпраця з місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності в галузі метрології та забезпечення єдності вимірювань;

– приймання на погодження та видача після погодження графіків проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, надання консультації щодо їх складання;

– форма бланка графіка та інформація щодо термінів подання на погодження наведена в розділі „Графік періодичної повірки засобів вимірювальної техніки”;

– стажування спеціалістів відповідальних за забезпечення єдності вимірювань підприємств, установ та організацій на базі відділу метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності ДП „Житомирстандартметрологія”;

– погодження положень про метрологічні служби підприємств, установ та організацій та надання консультацій щодо їх розробки;

– підтвердження компетентності підприємств, установ та організацій, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб-підприємців на проведення вимірювань на добровільних засадах. Детальна інформація в розділі “Підтвердження компетентності підприємств, установ та організацій, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців в галузі проведення вимірювань”.

 Бердичівське відділення ДП „Житомирстандартметрологія”
м. Бердичів, вул. Петровського, 7; телефон/факс: (04143)4-43-37; email: berdi4evmetrologija @gmail.com Начальник відділення: Слободенюк Віктор Філаретович.
Відділення обслуговує Бердичівський, Чуднівський, Любарський, Романівський, Ружинський, Андрушівський і Попільнянський райони.
Бердичівське відділенняя здійснює метрологічну діяльність за такими напрямками:
– повірка, калібрування (в межах сфери акредитації) ЗВТ;
– атестація, калібрування випробувального обладнання;
– проведення вимірювань.

Бердичівське відділення охоплює наступні види вимірювань:

 • L – довжина (ЗВТ з коду 01 – вимірювання геометричних величин);
 • M – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з кодів 02 – вимірювання механічних величин, 03 – вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин, 04 – вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);
 • T – термометрія (ЗВТ з коду 06 – температурні і теплофізичні вимірювання);
 • ЕМ – електрика та магнетизм (ЗВТ з коду 08 – вимірювання електричних та магнітних величин);
 • PR – фотометрія (ЗВТ з коду 11 – оптико-фізичні вимірювання).

Відділення дійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:

– діафрагми стандартні, лінійки вимірювальні металеві, метри брускові і складні, рулетки вимірювальні металеві, мікрометри, метроштоки, штангенциркулі;

– ваги автомобільні та вагонні, ваги для статичного зважування загального призначення і лабораторні 2-4 класу, ваги еталонні 3-4 розряду, гирі загального призначення 3-6 класу, дозатори фасувальних машин, машини випробувальні та преси, спідометри, таксометри;

– автоцистерни калібровані для нафтопродуктів, автоцистерни калібровані для харчових рідин, дозатори піпеткові та поршневі, дозатори фасувальних машин, колонки паливороздавальні, колонки мастилороздавальні, лічильники газу побутові, лічильники (витратоміри) газу, лічильники гарячої та холодної води побутові, міри місткості скляні, мірники еталонні та технічні, градуювання резервуарів горизонтальних і вертикальних циліндричних;

– вимірювачі артеріального тиску, манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри деформаційні і рідинні, обчислювачі та коректори параметрів, витрати та об’єму газу;

– логометри, мілівольтметри, мости, потенціометри, термометри скляні, манометричні, психрометри аспіраційні;

– амперметри і вольтметри змінного струму класу точності 1 – 4, трансформатори струму, омметри, мегаомметри, прилади комбіновані;

– напівавтоматичні лінії для визначення цукристості, рефрактометри, фотоелектроколориметри.

 

Коростенське відділення ДП „Житомирстандартметрологія”

м. Коростень, вул. Грушевського, 106; телефон/факс (04142)5-84-70, email: metrology.korosten @ukr.net.
Начальник відділення: Обиход Микола Федорович.
Відділення обслуговує Коростенський, Овруцький, Олевський, Лугинський, Народницький, Радомишльський та Малинський райони.
Коростенське відділення здійснює метрологічну діяльність за такими напрямками:
– повірка, калібрування (в межах сфери акредитації) ЗВТ;
– атестація, калібрування випробувального обладнання;
– проведення вимірювань.

Коростенське відділення охоплює наступні види вимірювань:
 • L – довжина (ЗВТ з коду 01 – вимірювання геометричних величин);
 • M – маса та пов’язані з нею величини (ЗВТ з кодів 02 – вимірювання механічних величин, 03 – вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’єму речовин, 04 – вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);
 • T – термометрія (ЗВТ з коду 06 – температурні і теплофізичні вимірювання);
 • ТF – час і частота (ЗВТ з коду 07 – вимірювання часу і частоти);
 • ЕМ – електрика та магнетизм (ЗВТ з коду 08 – вимірювання електричних та магнітних величин);
 • PR – фотометрія (ЗВТ з коду 11 – оптико-фізичні вимірювання).

Відділення здійснює повірку, калібрування (в межах сфери акредитації) таких засобів вимірювальної техніки:

– лінійки вимірювальні, метри брускові та складні, метроштоки, мікрометри, рулетки вимірювальні металеві, штангенциркулі;

– ваги автомобільні та вагонні, ваги для статичного зважування загального призначення і лабораторні 2-4 класу, ваги еталонні 3-4 розряду, гирі загального призначення 3-6 класу, дозатори фасувальних машин, машини випробувальні та преси, спідометри, прилади твердості;

– автоцистерни калібровані для нафтопродуктів, автоцистерни калібровані для харчових рідин, дозатори фасувальних машин, колонки паливороздавальні, колонки мастилороздавальні, лічильники гарячої і холодної води побутові, міри місткості скляні, мірники еталонні і технічні, градуювання резервуарів горизонтальних циліндричних;

– вимірювачі артеріального тиску, манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри деформаційні та рідинні;

– логометри, мілівольтметри, мости, потенціометри, термометри скляні, манометричні, психрометри аспіраційні;

– амперметри та вольтметри змінного і постійного струму, лічильники електричної енергії однофазні і трифазні, мости постійного струму, омметри, мегаомметри, прилади комбіновані;

– рефрактометри, фотоелектроколориметри.

Метрологічний центр ДП „Житомирстандартметрологія” є надійним партнером, який має багаторічний досвід з виконання метрологічних робіт і гарантує якість, точність, своєчасність завдяки впровадженій системі якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 і ДСТУ ISO/IEC 17025.

Ми завжди раді Вас бачити за такими адресами:

м. Житомир, вул. Новосінна, 24, тел.: (0412) 42-47-21, факс: (0412) 42-47-21, (0412)42-46-85;

м. Новоград-Волинський, вул. Островського, 46, телефон: (04141)2-04-29;

м. Бердичів, вул. Петровського, 7 – телефон/факс (04143)4-43-37;

м. Коростень, вул. Грушевського 106, – телефон/факс (04142)5-84-70.