Метрологія – наука точних вимірювань

vagy

20 травня 1875 року в Парижі на Міжнародній дипломатичній конференції представники 17 держав (Франція, Англія, США, Німеччина, Італія та ін.) поставили свої підписи під знаменитою Метричною конвенцією, в якій Метрична система мір визнавалась міжнародною, затверджувалися прототипи метра і кілограма. Саме цей епохальний в історії метрології день нині відзначається як Всесвітній день метрології.

Конференцією також заснувалось Міжнародне бюро мір і ваг, основним завданням якого було забезпечення єдності вимірювань у міжнародному масштабі, і створено Міжнародний комітет мір і ваг, який здійснював наукове керівництво цією роботою, готував та проводив Генеральні конференції з мір і ваг.

Першу з них було проведено 1889 року. На сьогодні до конвенції приєдналися 52 держави, в числі яких усі промислово розвинені країни світу і 26 держав та економічних спільнот у якості асоційованих членів Генеральної Конференції з мір та ваг.

Початкова мета Метричної Конвенції – забезпечення єдності вимірювань в усьому світі – залишається важливою і сьогодні. У жовтні 1999 року на 88-му засіданні Міжнародного Комітету мір і ваг було ухвалено рішення про встановлення Всесвітнього дня метрології з нагоди 125-ої річниці підписання цієї метричної конвенції.

Зростання числа учасників Конвенції стримується необхідністю сплати членських внесків, тому незалежні держави (за винятком Росії – вона успадкувала місце колишнього Союзу), що утворилися опісля розпаду СРСР ще не ввійшли до неї. Проте практично всі країни світу офіційно повідомили, що вони використовують або мають намір використовувати саме метричну систему.

Загалом, історія розвитку метричної системи мір наочно демонструє зростаючу роль метрології у сучасному суспільстві. Метрологія вже стала невід’ємною частиною людської діяльності в науці, техніці, економіці та міжнародних відносинах. Без метрології неможливо на належному рівні забезпечити здоров’я та безпеку людини, виробництво продуктів харчування, розвиток торгівлі та медицини, вирішення проблем транспорту, навігації, зв’язку, охорони навколишнього середовища тощо.

Короткий історичний екскурс

Метрична система зародилася в учених умах ще у ХVІІІ ст., але довго і важко пробивала собі дорогу. Варто згадати неприйняття і категоричне заперечення цієї системи Наполеоном. Великий реформатор суспільства не оцінив її значимості. Відомі його висловлювання з цього приводу: “Немає нічого більш суперечливого складу розуму, пам’яті та розумінню, ніж те, що пропонують ці вчені. Абстракціям і порожнім надіям принесено в жертву благо теперішніх поколінь, бо, щоб змусити стару націю прийняти нові одиниці мір і вагів, треба переробити всі адміністративні правила, усі розрахунки промисловості. Така робота лякає розум”.

Проте й сьогодні в окремих розвинених країнах (США, Англія та деякі інші) все ще домінують не метричні одиниці, а дюйми, фути, фунти тощо. За сучасного рівня технічного розвитку переорієнтація промисловості з дюймів і фунтів на міліметри і кілограми – задача виняткової економічної складності.

Становлення метрологічної служби
на теренах Житомирщини

“Киевская Поверочная Палата мер и весов уведомляет Волынский Губисполком, что с 1-го февраля сего года в г. Житомире будет открыто Отделение Киевской Поверочной Палаты мер и весов для поверки и клеймения приборов меры и веса правительственных, военных и гражданских учреждений, общественных и частных торговых и промышленных предприятий г. Житомира и всей Волынской губернии и просит Волынский Губисполком оказать самое широкое содействие Отделению Палаты при организации означенного Отделения и поверки приборов меры и веса, как равно по проведению метрической системы во всех правительственных учреждениях, частных и общественных предприятиях Волынской губернии, издав “Обязательное Постановление о поверке приборов меры и веса”.

Саме цим повідомленням від 19 січня 1924 р., якому передував відповідний наказ Української Головної Палати мір та вагів, і було започатковано метрологічну службу в м. Житомирі. Щоправда, уже в травні того ж таки 1924 року філію довелось закрити через традиційну, як на ті часи, причину – арешт провідних спеціалістів із типовим формулюванням – саботаж. На щастя, все обійшлося і невдовзі відділення знову запрацювало і призупиняло свою діяльність тільки під час тимчасової окупації області німецько-фашистськими військами. Займались тоді виключно метрологічними роботами, зокрема повіряли: ваги, гирі, метри, манометри, кружки літрові. Мали зразкові ваги 1,2,3 розрядів.

Проте, найвірогідніше, що метрологічна служба у м. Житомирі все ж має дещо давнішу історію і бере свій початок 1764 року, саме тоді Конституцією Польщі на Правобережній Україні запроваджувалися загальнодержавні міри довжини, маси та об’єму, як відомо, Житомир з 1667 року по 1793 рік входив до складу Польщі. Крім того, 1444 року Житомиру фактично було надано магдебурзьке право, яке передбачало досить чітку систему мір та вагів. Проте не збереглося жодних архівних свідчень стосовно цих фактів.

Найпершим заходом Повірочної палати на Житомирщині, крім власне повірочних робіт, було введення з 1925 року метричної системи, до того існувала стара система, заснована на аршині й фунті.

На рівні держави перехід на метричну систему, особливо в промисловості, засвідчив, що просте переведення розміру і ваги з аршина і фунта на метр і кілограм створювало “незручні” числа і призводило до певної плутанини, вносило зайві проблеми у процес виробництва і торгівлі. Виникла необхідність уніфікації, тобто стандартизації, розмірів та ваги промислових товарів, тари тощо. Терміново потрібно було встановлювати єдині стандарти на вироби і матеріали. Таким чином й об’єдналися під одним дахом метрологія і стандартизація.

Подальший розвиток народного господарства, поряд із збільшенням об’ємів метрологічних робіт, висував нові задачі в галузі стандартизації та державного нагляду, що в свою чергу призводило до збільшення штатів та освоєння нових напрямків діяльності.

У 1964 році на вулиці Новосінній, 24 для Державного підприємства “Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Житомирстандартметрологія”), тоді це була Обласна контрольна лабораторія вимірювальних приладів, побудували типове двоповерхове приміщення.

Нинішній день

Сьогодні на підприємстві діє потужний метрологічний центр, до складу якого входять:

– відділ метрологічного забезпечення, вимірювань та наукової діяльності у м. Житомирі зі структурним підрозділом у м. Новограді-Волинському;
– Бердичівське відділення;
– Коростенське відділення.

Метрологічний центр оснащений еталонами, нормативною документацією і має кваліфікованих спеціалістів для повірки засобів вимірювальної техніки атестованих за 12 видами вимірювань, що дозволяє щорічно забезпечувати повірку майже 100% ЗВТ, які експлуатуються підприємствами регіону.

Провідним напрямком роботи метрологічного центру є координація діяльності підприємств щодо забезпечення єдності вимірювань у регіоні відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, а також на реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології та захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Для виконання повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки на місцях експлуатації метрологічний центр має пересувні повірочні лабораторії для повірки засобів вимірювальної техніки за трьома видами вимірювань:

– вимірювання механічних величин;
– вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин;
– електричні і магнітні вимірювання.

Центр всіляко зміцнює і розвиває уже напрацьовані ланки, одночасно освоюючи нові напрямки метрологічних робіт.

Зокрема, з урахуванням закінчення терміну дії деяких стандартів колишнього Союзу було розширено сферу акредитації калібрувальної лабораторії. Сфера її діяльності поширилась на виконання робіт з калібрування термостатуючого обладнання та центрифуг. Варто зазначити, що калібрувальна лабораторія ДП “Житомирстандартметрологія” проводить вище зазначені роботи у відповідності до вимог європейського стандарту ДСТУ/ISO IEC 17025.

Задля забезпечення справної роботи обладнання, розроблено і впроваджується в практику комп’ютеризована система збору та обробки даних вимірювань вихідних параметрів апаратів штучної вентиляції легенів та інкубаторів для новонароджених. На практиці це означає, що появилася можливість проводити контроль вихідних параметрів апарату штучної вентиляції легенів або інкубатора одночасно за трьома показниками, що є особливо актуально для комплексної оцінки, з огляду на важливість стабільної роботи апаратів даного класу і точності відтворення установлених параметрів вентиляції легенів.

Слід відмітити, що контроль параметрів апаратів реанімаційної групи є актуальною задачею на сьогоднішній день.

А ще органом оцінки відповідності ДП “Житомирстандартметрологія” разом із метрологами було проведено розширення сфери акредитації органу оцінки відповідності на виконання робіт за трьома технічними регламентами. Це: технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів, технічний регламент законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки і технічний регламент засобів вимірювальної техніки.

Слід зазначити, що при виконанні робіт згідно технічних регламентів важливу роль відіграє тісна співпраця органу оцінки відповідності з випробувальною лабораторією.

Взагалі, оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки базується в першу чергу на результатах відповідних досліджень і випробувань, які має проводити акредитована випробувальна лабораторія. Тому профільні спеціалісти наполегливо працюють над розширенням сфери акредитації випробувальної лабораторії Державного підприємства “Житомирстандартметрологія” з метою включення у неї засобів вимірювальної техніки, на які розширено сферу акредитації органу з оцінки відповідності.

Нині у ДП “Житомирстандартметрологія” також активно здійснюється заміна морально та фізично застарілих еталонів і робочих ЗВТ на сучасні, інтенсивно переоснащуються новітнім обладнанням вимірювальні лабораторії метрологічного центру, а фахівці постійно підвищують свою кваліфікацію у спеціалізованих навчальних закладах України.

Можна прямо сказати, що Державне підприємство “Житомирстандартметрологія” готове виконувати усі роботи з метрології на рівні вимог міжнародних стандартів.