Маркування іграшок

Виробники повинні забезпечувати нанесення на іграшках найменування, типу, номера партії, серійного номера чи номера моделі або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати, а в разі, коли розмір або характер іграшки не дає змоги нанести зазначені дані на іграшку, необхідна інформація зазначається на пакуванні або в документі, що додається до іграшки.

Виробники зобов’язані зазначати власне найменування, зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та адресу на іграшці, а якщо це неможливо, – на її пакуванні або в документі, що додається до іграшки.

На етикетках (ярликах), прикріплених до іграшок згідно Технічного регламенту, або на пакуванні та в інструкціях, що додаються до іграшки, повинно міститися попередження про можливі небезпеку і ризики заподіяння шкоди, пов’язані з використанням таких іграшок, та способи запобігання їх виникненню.

Виробники та імпортери забезпечують наявність інструкції до іграшки та інформацію про безпечність, які складаються згідно з вимогами законодавства про мови.

Кожному окремо або всім попередженням в цілому повинне передувати слово “Попередження”.

У разі коли це необхідно для безпечного використання попередження повинно містити інформацію про обмеження, встановлені додатком 5 Технічного регламенту.

Попередження повинні бути чітко видимі, розбірливі, зрозумілі, точні та нанесені на іграшку або на прикріплену до неї етикетку (ярлик), або на пакуванні та у разі потреби в інструкції, що додається до іграшки. До дрібних іграшок, які продаються без пакування, повинні прикріплюватися відповідні попередження.

Попередження, в яких зазначається мінімальний і максимальний вік користувачів та інші, розміщуються на пакуванні або в інший спосіб, що забезпечує чітку видимість для споживача перед придбанням іграшки.

Зазначені попередження та інструкції щодо безпечності повинні відповідати вимогам законодавства про мови.

Особливості застосування національного знаку відповідності

– Іграшки повинні надходити на ринок з нанесеним в установленому порядку національним знаком відповідності.

– Національний знак відповідності наноситься лише виробником або його уповноваженим представником.

– Нанесення виробником або його уповноваженим представником національного знака відповідності є підтвердженням його відповідальності за відповідність іграшки вимогам, установленим у технічних регламентах, що передбачають нанесення національного знака відповідності.

– Інше, крім національного знака відповідності, маркування може бути нанесене на іграшку за умови, що воно не вплине негативно на видимість, розбірливість та розуміння національного знака відповідності.

– Обмежувальні (корегувальні) заходи в разі неналежного застосування національного знака відповідності вживаються в установленому законодавством порядку. Особи, винні в порушенні правил застосування та нанесення національного знака відповідності, притягуються до відповідальності згідно із законом.

– Іграшки, на які нанесено національний знак відповідності, вважаються такими, що відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок.

– Іграшки, на які не нанесено національний знак відповідності або які не відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, можуть демонструватися та використовуватися на ярмарках і виставках за умови, що вони містять напис, у якому чітко зазначається, що такі іграшки не відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок і не будуть надаватися на ринку до приведення у відповідність з установленими вимогами.

Зображення знака відповідності виконується відповідно до опису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення”.

Національний знак відповідності повинен наноситися на іграшку, прикріплену до неї етикетку (ярлик) або пакування та бути видимим, розбірливим і незмивним. У разі, коли іграшка дрібна або складається з дрібних частин, національний знак відповідності може наноситися на етикетку (ярлик) або супровідну листівку. Якщо іграшка продається в демонстраційному пакуванні та нанесення національного знака відповідності на іграшку є технічно неможливим, він може наноситися на демонстраційне пакування.

Якщо національний знак відповідності є невидимим ззовні крізь пакування іграшки, він наноситься додатково на пакування.