Високе визнання компетенції органу із сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія»

1 лютого 2018 року генеральним директором ДП «Житомирстандартметрологія» Людмилою Петрівною Данчук було підписано договір з ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ) про співпрацю у Добровільній системі УкрСЕПРО.

Цей важливий документ засвідчив, що орган із сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія» у відповідності основних вимог Положення про Добровільну систему УкрСЕПРО має:

  • позитивну репутацію, набуту під час проведення робіт у державній системі сертифікації;
  • більше десяти років досвіду робіт із сертифікації продукції;
  • достатню кількість компетентного штатного персоналу і сертифікованих аудиторів відповідно до сфери акредитації;
  • власну систему управління якістю;
  • договір страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам;
  • власну випробувальну лабораторію, акредитовану НААУ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025, яка постійно бере участь у раундах порівняльних випробувань і за їх результатами входить у десятку найкращих в Україні.

При цьому, орган із сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія» є акредитованим Національним агентством акредитації України (НААУ) на технічну компетентність та незалежність за вимогами міжнародних стандартів і не має скарг та зауважень до своєї діяльності.

Тож віднині орган із сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія» має повне право проводити роботи із сертифікації продукції, робіт, послуг, систем управління та атестації виробництв у Добровільній системі сертифікації УкрСЕПРО.

Важливо також відмітити, що таке право орган із сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія» отримав другим в Україні, що є безумовним визнанням його справжнього авторитету.

фото

Сертифікат члена Добровільної системи УкрСЕПРО заступнику генерального директора ДП «Житомирстандартметрологія» Аллі Казимирівні Лісуновій вручає перший заступник генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, систем якості та наукової діяльності ДП «Укрметртестстандарт» Ример Віктор Давидович.

Для довідки.

На виконання основних положень Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з 1 січня 2018 року скасовано дію Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», а відтак припинила свою діяльність державна система сертифікації.

Свого часу державну систему сертифікації було створено на підставі європейського досвіду з метою наведення порядку на споживчому ринку України у перехідний період до ринкової економіки.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» мав велике значення не тільки для споживачів продукції та послуг, але й для зняття технічних бар’єрів у торгівлі між країнами СНД, оскільки аналогічні заходи захисту споживчого ринку було введено всіма країнами СНД.

Досвід проведення робіт із сертифікації у державній системі сертифікації засвідчив важливість добровільної оцінки відповідності продукції, яка не підпадає під дію технічних регламентів, а поміж тим споживач зацікавлений в отриманні достовірної інформації про неї.

Враховуючи наявні потреби промисловості України у проведенні компетентної оцінки відповідності продукції третьою незалежною стороною, а також потреби суспільства в отриманні достовірної інформації про якість та безпечність товарів і послуг, ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ) створив Систему добровільної сертифікації УкрСЕПРО (Система УкрСЕПРО), яка увібрала у себе найкращий досвід, набутий державною системою сертифікації і базується на її основних принципах і підходах до оцінки відповідності продукції, робіт та послуг.

Зокрема, система УкрСЕПРО покликана запобігти реалізації продукції небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища, створити умови для участі суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному і науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі, а також сприяти споживачеві в компетентному виборі продукції, робіт і послуг.

фото