Калібрувальна лабораторія відділу метрології ДП «Житомирстандартметрологія» отримала атестат про акредитацію

kalibr_lab_new

Даним атестатом Національне агентство з акредитації України засвідчило компетентність калібрувальної лабораторії відділу метрології ДП «Житомирстандартметрологія» на право калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2006 за такими видами вимірювань:

  • вимірювання геометричних величин;
  • вимірювання механічних величин;
  • вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
  • вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;
  • температурні і теплофізичні вимірювання;
  • вимірювання часу та частоти;
  • електричні і магнітні вимірювання;
  • оптико-фізичні вимірювання;
  • вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант.

Сферу акредитації визначено спеціальним додатком до атестата, який є невід`ємною частиною атестата.

Факт отримання атестата з терміном дії п`ять років засвідчив високу кваліфікацію профільних спеціалістів відділу метрології ДП «Житомирстандартметрологія», котрі можуть виконувати калібрування засобів вимірювальної техніки на рівні вимог міжнародних стандартів, та достатню забезпеченість калібрувальної лабораторії сучасним обладнанням.

Заявка на калібрування онлайн
Додаток до заявки на калібрування