Система екологічного керування (ISO 14001)

Навколишнє середовище впливає на багато аспектів нашого повсякденного життя. Щоб зберегти здоров`я, ми повинні дихати чистим повітрям, пити чисту воду, уникати забруднення шкідливими відходами, не підлягати впливу надмірного шуму чи вібрації. Разом із тим, діяльність людини часто завдає відчутну шкоду довкіллю.

Система екологічного керування є інструментом, який дає можливість організації:

 • визначити екологічні аспекти її діяльності, продукції чи послуг;
 • оцінити їх вплив на довкілля;
 • розробити та впровадити дії з запобігання забрудненню;
 • встановити контроль за впливом та застосовувати коригувальні заходи;
 • визначити застосовні екологічні законодавчі та нормативні вимоги;
 • забезпечити діяльність у відповідності до екологічного законодавства України;
 • визначати та досягати екологічних цілей;
 • поліпшувати екологічні характеристики;
 • збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні інтереси;
 • своєчасно адаптуватися до умов, що постійно змінюються.

Стандарти ISO серії 14000 забезпечують організаціям всіх типів – як у державному, так і приватному секторі – структуру, методологію та засоби для управління наслідками їх діяльності для оточуючого середовища. Вони призначені для ініціативних керівників, які не задоволені лише простим виконанням законодавства та володіють достатньо широким світоглядом для усвідомлення того, що застосування стратегічного підходу може принести прибуток до капіталу, який був вкладений у заходи, пов`язані з охороною навколишнього середовища.

До потенційних вигод, пов`язаних з впровадженням ефективної системи екологічного керування, відносяться:

 • поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів;
 • поліпшення взаємодії з постачальниками й споживачами;
 • укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
 • отримання права на пільгове оподаткування;
 • вдосконалення управління витратами;
 • зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності;
 • заощадження сировини, матеріалів та енергії.

Проведені дослідження показали, що до головних стимулів впровадження систем управління довкіллям відноситься виконання законодавства щодо навколишнього середовища, виконання експортних зобов`язань, відповідність обов`язковим вимогам нормативних документів і виконання міжнародних домовленостей у сфері природоохоронної діяльності, бажання зберегти конкурентоздатність на ринку.

Кваліфіковані та високопрофесійні фахівці відділу стандартизації та сертифікації систем управління нададуть Вам послуги високої якості з питань підготовки до сертифікації системи управління.

Перелік документів для сертифікації системи екологічного керування за ДСТУ ISO 14001:2006:

 • Заявка на проведення сертифікації СЕК (Завантажити)
 • Опитувальна анкета щодо СЕК (Завантажити)
 • Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання СЕК (Завантажити)