Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ISO 22000

НАССР – це система управління безпечністю харчових продуктів – один із найнадійніших інструментів захисту споживача від небезпечної та неякісної харчової продукції. Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок керування (у латинській абревіатурі – НАССР «Hazard Analysis and Critical Control Points») є науково – обґрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників по всьому ланцюгу харчового виробництва «від лану до столу».

НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості. Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів забезпечення безпеки харчової продукції.

У більшості випадків ефективність системи НАССР залежить від групи експертів, які займаються розробкою системи, так званої групи НАССР. У групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні входити спеціалісти різних галузей, таких, як: мікробіологія, хімія, технологія виробництва, забезпечення якості.

При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов`язаних з усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні та фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. В результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

В ЄС, Україні та більшості розвинених країн використання норм СУБХП закладено у законодавчі та нормативно-правові документи (в Україні – Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

Переваги, що надає сертифікація НАССР:

– гарантування випуску безпечної продукції, завдяки систематичному контролюванню на всіх етапах виробництва;

– гарантування, що харчові продукти безпечні на момент їхнього споживання;

– демонстрування відповідності застосовним законодавчим та нормативно-правовим документам щодо безпечності харчових продуктів;

– зменшення втрат, пов`язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями та судовими позовами;

– розширення мережі споживачів продукції та можливість виходу на міжнародні ринки.

Кваліфіковані та високопрофесійні фахівці відділу стандартизації та сертифікації систем управління нададуть Вам послуги високої якості з  сертифікації системи управління  безпечністю харчових продуктів.

Перелік документів для сертифікації НАССР:

  • Форма заявки на проведення сертифікації НАССР (Завантажити)
  • Опитувальна анкета щодо НАССР (Завантажити)
  • Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання НАССР (Завантажити)