Система управління гігієною та безпекою праці (ОНSАS 18001)

Усе більш підприємств та організацій виявляють зацікавленість щодо досягнення належних результатів у сфері гігієни та безпеки праці (ГіБП) за рахунок управління професійними ризиками відповідно до політики і цілей у цій галузі. Така необхідність диктується суворістю законів, розвитком економічної політики та інших заходів, спрямованих на гігієну і безпеку праці, а також зростанням стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни і безпеки праці.

Багато організацій проводять «аналізування» або ж «аудити» гігієни та безпеки праці, щоб оцінити їх характеристики у сфері ГіБП. Однак самі по собі такі «аналізування» чи «аудити» не можуть бути достатніми для того, щоб організація впевнилась у тому, що її діяльність не лише відповідає, але й надалі відповідатиме правовим вимогам та її політиці.

Стандарт OHSAS, що поширюється на управління гігієною та безпекою праці, якраз і призначений забезпечити організації елементами дієвої системи управління гігієною та безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни і безпеки праці, а також економічних цілей. Цей стандарт не призваний створити нетарифні бар`єри у торгівлі або підвищити чи змінити правові зобов`язання організацій. Він встановлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб дати організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику і досягти бажаної мети; враховує правові вимоги та інформацію про суттєві ризики у сфері ГіБП. Стандарт OHSAS носить універсальний характер і може застосовуватися організаціями всіх типів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних середовищах.

Перевагами запровадження даної системи управління є:

  • зменшення числа випадків спричинення шкоди персоналу за рахунок мінімізації і контролю за небезпечними виробничими чинниками на робочих місцях;
  • зменшення ризику нещасних випадків, що призводять до серйозних наслідків;
  • зменшення матеріальних втрат, що сталися із-за нещасних випадків і простоїв виробництва;
  • можливість створення інтегрованої системи менеджменту якості, охорони довкілля, здоров`я і безпеки;
  • забезпечення відповідності діяльності законодавству в області здоров`я і безпеки на виробництві.

Кваліфіковані та високопрофесійні фахівці відділу стандартизації та систем управління нададуть Вам послуги високої якості з питань підготовки до сертифікації системи управління.

Перелік документів для сертифікації системи управління за ДСТУ ОНSАS 18001:2010:

  • Заявка на проведення сертифікації СУГіБП (Завантажити)
  • Опитувальна анкета щодо СУГіБП (Завантажити)
  • Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання СУГіБП (Завантажити)