ОПИС ПРАВ І ОБОВ`ЯЗКІВ ЗАЯВНИКІВ

До початку робіт з сертифікації орган сертифікації визначає відповідальність  сторін  в здійсненні  сертифікаційної діяльності.

Заявник надає заявку, в який зобов`язується:

  • виконувати всі умови сертифікації;
  • забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;
  • сплатити всі витрати за проведення сертифікації;
  • запроваджувати заходи для провадження оцінювання та наглядання, забезпечувати доступ до відповідного устаткування, підрозділів, персоналу, документів, розгляду скарг та, за потреби, участі спостерігачів;
  • робити заяви щодо сертифікації у відповідності до сфери сертифікації;
  • не використовувати сертифікацію заявленої продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з сертифікації і не робити будь-яких заяв щодо сертифікацію цієї продукції, які орган з сертифікації може розглядати, як такі, що вводять в оману або є несанкційованими;
  • у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і повернути на вимогу органу з сертифікації всі сертифікаційні документи;
  • в разі надання копій сертифікаційних документів іншим сторонам, забезпечувати їх цілісне відтворення;
  • посилаючись на сертифікацію у засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), виконувати вимоги органу з сертифікації.

По закінченні робіт з сертифікації та отримання заявником сертифікату відповідності між органом сертифікації та замовником укладається ліцензійна угода про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності. Угода встановлює термін, протягом якого підприємство має право використовувати знак відповідності в маркуванні продукції.

Орган сертифікації належним чином контролює право власності, використання ліцензій, сертифікатів та знаків відповідності при проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

У разі підтвердження органом сертифікації відповідності продукції наноситься ідентифікаційний номер органу сертифікації згідно з державним реєстром (006).

Ліцензійна угода зобов`язує замовника крім іншого, вести облік та зберігати всі рекламацій (скарг, претензій) на сертифіковану продукцію, негайно повідомляти про них орган сертифікації продукції, вживати відповідних заходів для їх усунення та документувати виконані дії, а також попередньо сповіщати орган сертифікації продукції про зміни в оргструктурі, керівництві, юридичної адреси, про всі модернізації (модифікації)  продукції, зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення,  методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються. Здійснює намічені модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою Органу, що видав сертифікат.