ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Джерелом фінансування органу сертифікації є кошти від замовників, одержані за проведення робіт з сертифікації продукції та  послуг.

Вартість робіт з сертифікації визначається по фактичним трудовитратам згідно наказу Держспоживстандарту України № 100, зареєстрованому в Міністерстві Юстиції і не залежить від величини (чисельності) організації виробника, форми власності заявника, від кількості раніше виданих сертифікатів та від кількості ввезеної або виготовленої продукції і її вартості.

На вартість робіт з сертифікації може впливати:

  • обрана схема сертифікації;
  • кількість заявлених типів та моделей продукції, їх номенклатури та конструкції;
  • обсяг документації, що розглядається при сертифікації (НД на продукцію, методи випробувань, тощо).

До початку проведення робіт по сертифікації з замовником узгоджуються всі етапи і сфери оцінювання та оформляється договор, в якому наводяться всі умови оплати за проведення робіт.