ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ РОЗГЛЯДУ СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙ

Якщо заявник не згодний з оцінкою результатів дій з оцінювання та має намір оскаржити рішення органу сертифікації, він повинен подати до органу сертифікації апеляцію (скаргу) в письмовому вигляді не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.

Подання скарги (апеляції) не припиняє дії прийнятого рішення.

Орган сертифікації реєструє кожну скаргу (апеляцію), в тому числі отриману устно, та здійснює дії для їх вирішення. Про отримання скарги (апеляцій) та її реєстрацію орган сертифікації повідомляє скаржника письмово.

Для розгляду кожної скарги (апеляції) наказом керівника ОС ДП “Житомирстандартметрологія” призначається апеляційна комісія. Для забезпечення відсутності конфлікту інтересів, до складу апеляційної комісії не залучається персонал, що був задіяний до робіт з сертифікації продукції, стосовно яких  отримана скарга (апеляція) та продовж останніх двох років не мав виробничих стосунків з скаржником.

Апеляційна комісія органу сертифікації розглядає апеляцію не пізніше одного місяця після її одержання.

Членам апеляційної комісії надають документацію не пізніше ніж за 2 тижні до її засідання.

Комісія розглядає спірні питання конфіденційно, в присутності всіх членів комісії. Заявник має право бути заслуханим на засіданні.

Заявнику надається офіційне повідомлення про прийняте комісією рішення.

В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу сертифікації заявник має право звернутись з апеляцією до Національного органу з сертифікації або до суду.