Це важливо. Декілька переваг, які надає добровільна сертифікація

1. Добровільна сертифікація продукції та систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, гігієною праці, екологічного управління, тощо) дозволяє підвищити задоволеність замовників і споживачів, отримати іміджеві переваги, а також спрощує доступ вітчизняної продукції на міжнародні ринки. Нагадуємо, що досі діють міждержавні угоди про взаємне визнання робіт із сертифікації з багатьма країнами колишнього Союзу.

2. Добровільна сертифікація сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції за рахунок:

– забезпечення довіри споживача до сертифікованої продукції. За довгі роки існування державної системи сертифікації УкрСЕПРО споживач звик звертати увагу на наявність сертифіката і знака відповідності;

– забезпечення впевненості дилерів (розповсюджувачів продукції) у тому, що вони реалізують якісну та безпечну продукцію, яка відповідає вимогам українського законодавства;

– торгівельні мережі надають перевагу сертифікованій продукції. На цьому моменті постійно загострюється увага в рекламі будь-якого товару.

3. У відповідності вимог чинного законодавства України центральні органи виконавчої влади і державні підприємства здебільшого здійснюють закупівлю товарів на підставі результатів тендерної процедури. При цьому,  як правило, обов’язковою вимогою є наявність сертифіката відповідності та сертифіката на запроваджену систему управління.

Отже наявність сертифіката є передумовою успішної участі у тендерах і надає перевагу перед конкурентами.

4. При перевірках як харчової, так і промислової продукції, завжди розглядається питання її відповідності діючим в Україні вимогам щодо безпечності та якості.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 за № 442 створено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів і захисту (Держпродспоживслужба).

Тепер питанню безпечності харчових продуктів, важливою складовою якої є обов’язкове застосування системи НАССР, приділятиметься особлива увага з боку контролюючих органів. Добровільна сертифікація системи НАССР слугуватиме доказом її впровадження на підприємстві.

Зважаючи на пункт 13 статті 23 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, органи ринкового нагляду під час здійснення ринкового нагляду братимуть до уваги сертифікати відповідності, протоколи випробувань, висновки експертизи, видані акредитованими органами з оцінки відповідності.

Якщо виробник (постачальник) матиме змогу пред’явити сертифікат відповідності і на продукцію, і на систему управління, виданий ДП “Житомирстандартметрологія”, це значно спростить процес доказу відповідності продукції, передбачений вимогами чинного законодавства.

5. У випадку виникнення претензій з боку контролюючих органів до якості продукції та її маркування наявність сертифікатів відповідності, виданих незалежним органом із сертифікації – ДП “Житомирстандартметрологія”, неодмінно слугуватиме вагомим аргументом на Вашу користь. Адже в даному випадку сертифікат відповідності свідчитиме про те, що виробник або постачальник добросовісно виконує вимоги законодавства України і вживає усіх заходів задля забезпечення впевненості споживачів у безпечності та якості своєї продукції.

ДП “Житомирстандартметрологія” виконує широкий спектр робіт із сертифікації і запрошує господарюючих суб’єктів до конструктивної співпраці.