Організація робіт з випробування продукції

У складі випробувальної лабораторії ДП “Житомирстандартметрологія” діють випробувальні сектори, акредитовані Національним агенством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO 17025-2001 (атестат акредитації 2H482 від 19.10.2017 р.). 

Випробувальна база та кваліфікація персоналу лабораторії дозволяє їй бути провідним підрозділом, що контролює якість та безпеку продукції в регіоні. 

Це підтверджується регулярною (з 1998 року) участю випробувальної лабораторії у міжнародних раундах міжлабораторних порівняльних випробуваннях та отриманими на них сертифікатами. 

Сектор випробувань харчової продукції проводить випробування продукції, сировини і води питної за такими показниками: 

 • фізико-хімічні показники; 
 • показники безпеки: вміст радіонуклідів (цезій, стронцій), вміст токсичних елементів, вміст залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, гормональних препаратів, нітрозамінів, нітратів, нітритів, залишкових кількостей антибіотиків, мікробіологічних показників, гістаміну, харчових добавок. 

Сектор випробувань промислової продукції проводить такі випробування: 

 • фарфоро-фаянсова продукція – фізико-хімічні показники, визначення кислотостійкості, міграції токсичних елементів; 
 • скляний посуд і тара – фізико-хімічні показники, міграція токсичних елементів, стійкості, складу скла; 
 • супутні матеріали – паперові, металеві, дерев’яні, полімерні – показники безпеки; 
 • іграшки – показники безпеки; 
 • миючі засоби – фізико-хімічні показники, показники безпеки; 
 • посуд металевий – фізико-хімічні показники, міграція токсичних елементів; 
 • будівельні матеріали і промислова сировина – вміст природних радіонуклідів; 
 • столярні вироби (вікна, двері) – показники безпеки та якості; 
 • склопакети – показники безпеки та якості; 
 • деревообробне та металообробне обладнання – показники безпеки та якості; 
 • зошити шкільні – показники безпеки та якості. 

Широкий спектр випробувань промислової і харчової продукції, що проводить випробувальна лабораторія ДП “Житомирстандартметрологія” дозволяє захищати вітчизняний споживчий ринок від недоброякісної та небезпечної для здоров`я населення продукції. Велика увага при проведенні випробувань надається перевірці якості продуктів з метою недопущення її фальсифікації. 

Випробувальна лабораторія надає послуги з організації виробничих лабораторій, впровадженню окремих, нових для підприємства, видів випробувань на своїх підприємствах, проводить випробовування з метою допомоги вибору найкращого постачальника сировини для підприємств, випробовування з метою визначити “вузьке” місце виробництва, інші консультативні послуги. 

Для забезпечення виконання виробниками продовольчої продукції та харчової сировини Житомирського регіону вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 №468 та затвердженого Порядку нанесення етикетування на продукцію, що містить або вироблена з використанням ГМО у випробувальній лаборторії ДП ”Житомирстандартметрологія” відкрито та атестовано лабораторію молекулярно-генетичних досліджень ГМО. 

Ми проводимо випробування з визначення вмісту ГМО у всіх видах продовольчої продукції та харчовій сировині.

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

АКТ відбору зразків /проб/ для проведення випробувань