Нормативно-правові акти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Закон України “Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть” від 05.06.2014 № 1314-VII
Закон України “Про стандартизацiю” від 05.06.2014 № 1315-VII
Закон України “Про автомобiльний транспорт” від 05.05.2001 р. №2344-III
Закон України “Про дорожнiй рух” від 30.06.1993 р. №3353-XII
Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” від 15.01.2015 № 124-VIII
Закон України “Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi” від 17.05.2001 р. №2407-III
Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.1995 р. №481/95-ВР
Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14.01.2000 р. №1393-XIV
Закон України “Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них” від 06.02.2003 р. №486-IV
Закон України “Про захист прав споживачів” від 31.12.2005 р. №3161.15
Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” від 15.01.2015 № 124-VIII
Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР
Закон України “Про рекламу” вiд 03.07.1996 р. № 270/96-ВР
Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” вiд 10.01.2002 р. № 2918-III
Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР
Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. № 393/96 ВР
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII
Закон України “Про молоко та молочні продукти” від 24.06.2004 № 1870-IV (станом на 08.05.2010 р.)
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції № 113/2001 від 23.02.2001 р.
Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики №1105/2005 від 13.07.2005 р.
ДЕКРЕТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993 р.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках» № 267-р від 11.05.2006 р.
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки № 229 від 01.03.2006 р.
Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки № 228 від 01.03.2006 р.