Маркування ГМО

Grusha_GMOГенетично модифікований організм (ГМО) – живий організм, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах. З розвитком генної інженерії постійно зростає кількість генетично модифікованих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів). Введення в обіг продукції, яка містить ГМО або отримана з їх використанням, має бути врегульоване нормативно-правовими актами як на міжнародному так і на національному рівні.

У вересні 2015 року набрав чинності новий харчовий закон “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. Це євроінтеграційний закон, оскільки він побудований на принципах та вимогах до безпечності харчових продуктів, які діють в ЄС.

Згідно статті 39 цього Закону у разі наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка у харчовому продукті перевищує 0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку “з ГМО”.

Слід зауважити, що позначка “без ГМО” теж має право на існування. В такому випадку відсутність ГМО у харчовому продукті має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Підставою для підтвердження інформації щодо відсутності ГМО у харчових продуктах, є протокол випробувань. Відсутність даних від постачальників про наявність в інгредієнтах ГМО теж є достатнім підтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.

Також вимоги до етикетування харчових продуктів викладено в статті 15 Закону України “Про захист прав споживачів”, згідно з якою інформація про продукцію  повинна містити  позначку про наявність у її складі генетично модифікованих організмів.

Нагадаємо, що на теперішній час має силу діючий з грудня 2010 року Перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів, затверджений МОЗ  України.

Крім того, забороняється промислове виробництво та введення в обіг генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації згідно зі статтею 15 Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”. За порушення вказаного пункту передбачена цивільна, адміністративна, дисциплінарна або кримінальна відповідальність за статтею 18 того ж Закону України.

Сьогодні в Житомирському регіоні немає проблем із відстеженням продуктів харчування і продовольчої сировини на вміст ГМО. Оскільки, на базі ДП “Житомирстандартметрологія” діє випробувальна лабораторія, акредитована Національним агентством з акредитації України у відповідності вимог міжнародних стандартів, де висококваліфіковані спеціалісти нададуть вам свої послуги швидко та якісно.